Репортер на новини го стрелят със снежни топки ( Смях )

aleksia2