Гигантско торнадо премина през земеделски земи в южна Канада

TV Evropa