Факт : 5 Милиардери без образование

Източници : Wikipedia , Google , Profit.BG , YouTube