Добър ход ли е изпращането на българска делегация в Киев

Твоят ден