Пълнолуние в Скорпион - времето не е подходящо за вземане на важни решения

harmony_within