Не човек, а желязо

Ще се срещнем с проф. Вучков – по-железен и от преди!

gospodari_na_efira_official