НАТО подписа протоколите за присъединяването на Финландия и Швеция

Новините на NOVA