Опасни ли са ваксините за пациенти с естетически корекции?

Опасни ли са ваксините за пациенти с естетически корекции?