Магдалена Ташева - Дневен Ред - Задължителното гласуване само с въвеждане на принципна уседналост.

Alfa - Атака 14.06.2014г. www.ataka.tv --- www.vestnikataka.bg --- radioataka.net

porq