ЕБВР даде 7 млн. евро на българския ЕСКО Фонд

2008-01-24 Европейската банка за възстановяване и развитие кредитира със 7 млн. евро българският ЕСКО Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ. Основен акционер в него е Енемона АД, която ще използва финансирането за изкупуване на вземания по енергоефективни договори.

dariknews