Георги Свиленски: Ако не се разберем, видяхме какво може да се случи

В момента не се водят разговори, заяви той