Регионални Реклами

За пръв път ще покажем един прецъфтял букет от реклами излъчвани в регионални телевизии.

gospodari_na_efira_official