Просветление не може да ти бъде дадено.
На него никой майстор не може да те научи.
Трябва сам да го постигнеш.
Тогава в него ще намериш смисъла.
Така е и със свободата.
От теб зависи само избора.
"Да бъдеш или да не бъдеш"

mithridates