"ДОТАМ И ОБРАТНО": Млади планински спасители търсят хора под лавина

С тях ни среща Николай Василковски

Събуди се