Човек създава кинетична скулптура, която се движи сама!

maxiimal