Уморих се да търся към теб пътища нови!
Уморих се да се да чупя все чужди окови!

Докога – окован в самота?!...
Тишина – разкъсван в ноща...
Докога ще пазя любовта...
Аз за теб загърбих гордостта!

osemzoni