Камен Воденичаров с идея за облагородяване на вътрешните дворове - „На кафе” (17.09.2021)

Камен Воденичаров с идея за облагородяване на вътрешните дворове - „На кафе” (17.09.2021)

На кафе