#CCTVHET22 Бургас: Мари-Никол напомня, че активностите започват на 07/07 в 16 часа [09]