#CCTVHET22 Бургас: Очакваме ви на Морска гара Бургас на 07/07 [02]