Акция за спасяване на защитени видове в местността „Боянското блато”