Защитена ли е вашата ЕЛЕКТРОННА ПОЩА?

Моята Facebook страница: https://www.facebook.com/ctrlaltdelbg/

Темата на днешния епизод са електронните пощи и тяхната защита. Предлагам ви разговор с продуктовия мениджър на ABV поща.

CTRL ALT DEL