100 кила: Ще продължа обучението си още тази година