Кацаров за нарушителите на мерките: Трябва да ги заведем в COVID отделение, за да видят интубираните

Кацаров за нарушителите на мерките: Трябва да ги заведем в COVID отделение, за да видят интубираните хора

Събуди се