Врачанският балкан се превръща в сцена на сватбарски песни и танци.

Събуди се