„Пресечна точка”: За политическите страсти, края на третата вълна на COVID-19 и трафика по празницит