Brat Toshko hvalenie carkva Galaba grad Sliven

hvalenie na Bog v carkvata '' Galaba '' grad Sliven s brad Toshko

to6ko_elena