Доц. Чорбанов: Училищата не трябва да бъдат ограничавани заради COVID-19