Москва повели. Българският ''цар Плъх''.

Моля, пишете на кирилица. Приятно гледане.

aloof