Ковачева: Информацията от „Топлофикация” във фактурите е подвеждаща