Как да видим скритите файлове и папки в локален диск С?

bai_