Доц. Кунчев: Британският щам доведе до по-висока заболеваемост навсякъде