Д-р Румен Хичев: Новите лекарства за COVID-19 са светлина в тунела

Д-р Румен Хичев: Новите лекарства за COVID-19 са светлина в тунела