Ще има ли тапи по пътя за морето това лято и къде ще бъдат големите ремонти?

Разговор с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.