Пътници преспаха в читалище заради проблем на пътя

Снежната драма приключи благополучно