Николай Кокинов: Доказателствата срещу Аврамов ще изложим след като обвинението стане факт

TV Evropa