ИЗ ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ /част 31/ Долни Дъбник - Искър - Червен бряг - Кнежа - Искър - Долни Дъбник

26.07.2021 г.
Пътуване из общините Долни Дъбник, Искър /Пелово/, Червен бряг и Кнежа.

gwlahliev