Създават система за свободните COVID-легла в страната