Βασίλης Καρράς - Εκεί που είσαι , ήμουνα - там където си , аз бях

Βασίλης Καρράς - Εκεί που είσαι , ήμουνα - там където си , аз бях