Продължава поклонението пред мощите на Кирил и Методий