НЛО инцидентът, за който говорят всички в Ню Мексико

Н Л О
Цялото знание на света е събрано в Акашовите записи. Но какво са те?
Любител астроном засне десетки НЛО около Луната