Черният телефон - ТВ спот "Обаждането"

Този юни ще вдигнеш ли телефона? #ЧерниятТелефон звъни от 24 юни само в кината.

forumfilm