Какво е да посрещнеш Коледа в чужбина?

Денко, Недялка, Диян и Нина живеят в Лондон от повече от 5 години