VBox7 logo

Германските жертви във Втората световна война Забравени, пренебрегвани и подтискани...

449 22.10.2015 Инфо

Deutsche Opfer - Vergessen und verdrängt..