Не ми даде парите от заема - Жоро Игнатов (22.05.2022)

Съдебен спор