„Новите известни”: Алекс Лазов, познат като Качимуму, и неговите превъплъщения

Той показва как изглеждат родителите и учителите през очите на един ученик