Направление за COVID-19: Кога личните лекари ще могат да ги издават?

Направление за COVID-19: Кога личните лекари ще могат да ги издават?