Унищожават ли изкопи на "Топлофикация" междублокови пространства?