Ученици от Лом правят препис на „История славянобългарска“

Твоят ден