Свобода вятърът ми бе обещал.. (лиричен превод*) .. Инна Вальтер

Инна Вальтер.. Мне свободу ветер обещал.. кадри от филма "Девченка"

mirnabg