"5 минути София" - Национален исторически музей

Официалното му име е Национален исторически музей. Но това всъщност е най-голямата съкровищница на България. Хранилище на реликви от световен мащаб - част от чудните богатства на тракийските царе и най-старото обработено злато в Европа. Над 650 хиляди паметници на културата и огромен археологически и исторически архив.

fiveminutessofia